piątek, 4 września 2020

wyleczyć raka !

Diagnoza rak! Ta diagnoza zawsze jest szokiem połączonym z napadem paniki . Chorzy na ogół w pierszej chwili nie są w stanie  nie są w stanie przyswoić sobie  tego, co mówił do nich lekarz, który często nie jest także przygotowany do tego jak przekazać taką wiadomość choremu, co jeszcze wzmacnia panikę . Panika czyli bezpośrednie zagrożenie życia:  „Ta diagnoza to wyrok śmierci, to niemożliwe. Dlaczego Ja? Dlaczego teraz? Kto wyżywi rodzinę?a co dzieci!”,. W panice ze względu na zakłócenia węzłów nerwowych trudno jest znaleźć jakąkolwiek rozsądną  myśl. A panika w takiej chwili jest przecież ogromna.  Po pewnym czasie ruszajednak  maszyneria medyczna, badania, analizy, chemioterapia, radioterapia czekanie na wyniki, analizy badania itd.itd. W międzyczasie bezsenne noce spędzone w internecie – pijawki lekarskie, sokowirówki ( 3000 USD jedna) , leczenie arsenem w Meksyku, wizyta u szamana w Brazylii, dawanie na modły do zakonnic…. Co wybrać!!! Chory żyje w permanentnym strachu..
Charakterystyczne jest, że w tym czasie jeszcze nikt, nobody, niemand  nie pomyślał o psychice!
A przecież musi być wiadomym że bez mobilizacji systemu autonaprawczego, sił samouleczania
psychiki i organizmu nawet najlepsza chemioterapia czy radioterapia nie  zadziałająją optymalnie.
Psychosomatyka: w  definicji wyrazu psychosomatyka kryje się  twierdzenie o wzajemnej zależności dwóch elementów - psychiki (duszy) i ciała. Przysłowie "w zdrowym ciele zdrowy duch i odwrotnie" w sposób fenomenalny obrazuje tą zależność. Zwolennicy holizmu, holistycznych metod uzdrawiania do których i ja od przeszło 30 lat należę traktują człowieka jako niepodzielną całość obejmującą ciało i psychikę i zakładają podobnie, że leczenie objawów nie powoduje wyleczenia choroby tylko co najwyżej jej zaleczenie. Dlatego tylko holistyczne  leczenie ciała (objawów) i duszy ( psychicznego podłoża choroby) daje szansę  całkowitego wyleczenia nawet tzw. "nieuleczalnych" chorób.
Logicznym następstwem tego jest szukanie w pierwszym rzędzie  PRZYCZYN wybuchu choroby w psychice chorego, w jego przeżyciach, przejściach,  błędnych strukturach myślowych, kumulowanym nawarstwieniu stresu, zaburzeniach rytmu ultradialnego i cirkadialnego  – jakim w trakcie swojego dotychczasowego życia  był i jest poddawany. Nie mamy wątpliwości,  a co dziwniejsze i medycyna konwencjonalna nie ma także wątpliwości że podłożem wybuchu większości chorób są procesy psychiczne. PARADOKSALNIE  właśnie lekarze – sami cierpiący na chroniczny brak czasu kompletnie  zaniedbują psychikę (duszę) chorego ograniczając się do leczenia  objawowego  przy pomocyleków, zastrzyków uśmierzających ból , resekcji, naświetlań czy chemioterapii .Nie oznacza to, że jestem przeciwny chemioterapii czy radioterapii.
Jak wiadomo przed patologią, jaką jest choroba, chroni nas system immunologiczny  – wrodzony i nabyty. Pierwszy z nich  określany jako nieswoisty, pierwotny lub wrodzony - przekazany został nam razem z kodem genetycznym.  Na ten system nakłada się w trakcie życia danej osoby system immunologiczny swoisty zwany też wtórnym lub adaptacyjnym charakterystyczny dla danej osoby. To odporność nabyta nakładająca się i współpracująca z pierwotną. Obie one – zespalają się tworząc barierę immunologiczną , odpierającą ataki wirusów, bakterii i  blokującą  wybuch  chorób takich jak np. rak czy łuszczyca.
Jednak, niestety bariera ta nie jest stała,  jej zapobiegawcza moc ulega wahaniom i obniżeniu szczególnie jeżeli psychika danej osoby podana jest działaniu kumulacji zjawisk stresujących.  Także czasami  owe nakładanie się systemu swoistego na nieswoisty następuje w sposób nieuporządkowany, chaotyczny  nie przynosząc porządnych efektów lub wręcz powodując różne zaburzenia funkcjonowania organizmu.  Zakłócenie różnicowania komórek „dobrych” i złych może być tego przykładem.
Uważa się dzisiaj,  że ten pierwotny, dostarczony nam genetycznie system immunologiczny zawiera  system autonaprawczy  który jest prawdopodobnie w stanie samemu zreperować uszkodzenia   kodu genetycznego  podnieść poziom bariery immunologicznej, wyprodukować hormony leczące przeróżne nawet najcięższe schorzenia -  jednak klucz do jego aktywacji  leży ukryty w naszej podświadomości.  Dlatego też wielu moich kolegów  uważa podświadomość za potężny potencjał cudotwórczy dany nam przez Stwórcę.  Dotarcie do tego  „czarodziejskiego instrumentu” jest skomplikowane  i wymaga stopniowego wdrażania i specjalistycznego treningu po to aby  móc posłużyć się tym wymienionym wyżej alegorycznie kluczem. Jak ważne jest wzmocnienie sił obronnych organizmu właśnie w leczeniu takiej choroby jak rak podkreślića dobitnie fakt, że kilka lat temu nagroda Nobla przyznana została właśnie za badania nad wrodzonym i adaptacyjnym układem odpornościowym.
Na przełomie lat 80ych i 90ych pracując dla  kas chorych w Niemczech  stosowałem z powodzeniem metodę progresywnej relaksacji mięśni Jakobsona w kombinacji z treningiem autogennym jako support  terapeutyczny dla  chorych na raka,  u których istniała potrzeba silniejszego niż przeciętne współdziałania psychiki ( podświadomości ) z konwencjonalnymi metodami leczenia np. z chemoterapią. Już wtedy rekonwalescenci otrzymywali ode mnie nagrania kasetowe do domu ( a więc jeszcze w czasie kiedy dr. Caldwell był w kołysce, aby codziennie dodatkowo motywować się do walki z chorobą.
Pod wpływem moich licznych podróży do Azji gdzie miałem możliwość zapoznania się tam  z tradycyjnymi  metodami medytacyjnymi i terapeutycznymi podjąłem próbę – wspólnie z kilkoma innymi specjalistami – opracowania nagrań terapeutycznych  dla chorych na raka i inne choroby psychosomatyczne.
Bazowaliśmy  przy tym na  znaczących  badaniach naukowych   dotyczących podświadomości, transu, hipnozy , badań mózgu i  pomiarów  fal EEG, działania stresu na organizm ludzki (Ericcson, Goleman, Pease,  Murphy, Silva, Hunter, Banks  i inni )a nawet  pewnych interesujących ezoterycznych opracowań dotyczących przepływu energii , oddziaływania pola magnetycznego ( de Winter, Kirjakow i inni )
Celem tej metody nazwanej metodą  hipno – transoidalną® /specyficzna płytka hipnoza/ było właśnie dotarcie do podświadomości pacjenta i otworzenie jego systemu autonapraw czego i zsychnronizowanie współpracy systemów immunologicznych swoistego ( wrodzonego) i nieswoistego( adaptacyjnego) u chorych na najcięższe,  tzw. nieuleczalne  i chroniczne choroby. Jak się wydaje udało nam się osiągnąć przełom w tej dziedzinie.
W roku 2018 ukazała się książka dr Krystyny Brode na podstawie jej współpracy z setkami chorych  pt. „strach  to szansa” w której potwierdza możliwości samouleczenia się organizmu przy pomocy pracy nad psychiką.
Reasumując : aby pokonać te najcięższe schorzenia, te beznadziejne przypadki, zabezpieczyć się przed nawrotami czy przerzutami takich chorób jak rak, łuszczyca  i inne psychosomatyczne  choroby  niezbędne jest połączenie naszych świadomych myśli i działań z potęgą naszej podświadomości,  wyzwolenie ducha walki, umocnienie wiary w pokonanie choroby  i uruchomienie systemu autonaprawczego, sytemu samouzdrawiania organizmu.
Procedura : na pierwszej sesji terapeutycznej poza wywiadem chorobowym następuje szereg testów podatności chorego na sugestię. W zależności od tego następuje wybór z jednej metod które będę zastosowane: Hipnoza, Jacobson lub trening autogenny
w celu uruchomienia systemu autonaprawczego organizmu poprzez mobilizację sił psychicznych. Także nauka specyficznych zachowań wspomagających . Na podstawie tego

sporządzone zostaje nagrania terapeutyczne , które wraz z towarzyszącym im specjalnym treningiem uzupełniającym maję właśnie za zadanie - wywołanie dokładnie  powyższych skutków oraz wspieranie i towarzyszenie chorego w trakcie walki z chorobą a także po jej pokonaniu. Ich zadaniem jest więc  osiągnięcie  upragnionego cel u którym jest dotarcie do podświadomości, mobilizacja wszystkich czynników obronnych organizmu, uruchomienie  systemu autonaprawczego i wreszcie  całkowite pokonanie choroby.
Wspólnie z działanami apllikowanym przez medycynę konwencjonalną.
Częstotliwość osobistych sesji psychoterapeutycznych jedna na około 4y tygodnie.
Częstotliwość odsłuchiwania nagrania : 1x dziennie.
 Koszty :  sesja terapeutyczna 400,00 zł / 75 minut

                        wykonania nagrania : 250 zł

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza