niedziela, 6 stycznia 2019

Góra lodowa psychiki.


Ten porównawczy obrazek bardzo dobrze  obrazuje udział naszej świadomości 
( racjonalnego umysłu ) w stosunku do udziału podświadomości w naszym życiu.
Ze względu na tak wielki udział podświadomości i tak wielki jej wpływ na nasze racjonalne działania podświadomość jest obiektem zainteresowania psychologów, psychoterapeutów, hipnoterapeutów filozofów, bioneurologów , neurologów a także niestety instytucji wojskowych. 


Hipnoterapia rozpoczyna się już właściwie w stanie alfa zaznaczenie na żółto ale rozgrywa się głównie w obszarze czerwonym.
Fake Alfa byłyby więc tzw. falowaniem czy stanem lekkiego transu
Dolne rejony Alfa i górne Theta stanem tzw hipnozy płytkiej
Dolne rejony theta czasami aż do 3 Hz  stanem hipnozy głębokiej.

 (Przy okazji stan alfa nazywany często stanem głębokiego relaksu wyklucza jakiekolwiek stany lękowe.)
Podane na rysunku zakresy fali mózgowych to tzw. wersja klasyczna. 


piątek, 4 stycznia 2019

Stres a nerwica - diabelskie koło


Diagram pokazuje zaklęty krąg współzależności między działanie stresu a powstaniem nerwicy lękowej z objawami somatycznymi. Naturalnie w sposób uproszczony
Jednak stres powoduje nie tylko nerwice lękową lecz całą gamę zaburzeń psychicznych wymienionych w ICD -10 F 40 - F 48 (klasyfikacja WHO)
Dlatego podstawowym krokiem w kierunku całkowitego pozbycia się nerwicy lękowej
jest trening antystresowy.