niedziela, 16 grudnia 2018

HIPNOZA w Warszawie, styczeń 2019


1.Uzależnienia 


2.Asertywność


3.Niskie poczucie wartości


4.Niektóre przypadki zaburzeń lękowych  (Nerwice


5.Stres zapisy na terminy w styczniu między 9 - 12 stycznia 2019 tylko przez :

hipnoza@psychotherapie-live.de 

wraz z podaniem  swoich własnych możliwości czasowych oraz krótkiego opisu problemu


honorarium  300,00 zł  płatne przelewem z góry


pierwsza sesja 60 - 75 minut 

Procedura:na początku pierwszego spotkania poświęcam dosyć dużo czasu na swobodną rozmowę z osobą badaną. Ta rozmowa ma dostarczyć informacji  o osobistej historii danego człowieka, otoczeniu w jakim żyje, jego głownych celach życiowych oraz naturalnie dolegliwościach. 

Niektóre osoby mają fałszywe wyobrażenia o hipnozie i obawiają się niebezpieczeństw o jakich czytały w sensacyjnych książkach czy widziały w snsacyjnych filmach lub programach TV.
Czasami więc trzeba takie obawy rozwiać.

Na podstawie tej rozmowy staram się dobrać także odpowiednią metodykę wprowadzania pacjenta/ki w trans. Czasami potrzebne jest przeprowadzenie dodatkowych testów podatności na sugestie zewnętrzne i umiejętności wizualizacji.

W 60% przypadków osiąga się j postawiony cel już w trakcie pierwszego spotkania jednak w 35 - 37%  potrzebne są jeszcze na ogół dwie dodatkowe sesje w odstępie miesięcznym. Np. przy uzależnieniach.  W tych wypadkach działanie indukcji posthipnotycznych powinno być wspierane specjalistycznymi nagraniami o charakterze wzmacniającym. Brak komentarzy:

Prześlij komentarz